Tuletõrjevee mahuti

Tootevalik pakub selleks otsatarbeks erinevate mõõtmete ja mahtudega reservuaare. Suurimad neist võivad mahutada kuni 35m3 vett. Vajadusel saab suuremaid mahtusid kombinerida mitme mahuti omavahelise ühendamise teel. Tuletõrjeveemahuteid kasutatakse, et tagada tule puhkedes suures koguses tulekustutusvee kohapealne olemasolu.